Erntefest in Miroslawiec – Dożynki w Mirosławcu 🇵🇱Tłumaczenie poniżej↓

Die deutsch-polnischen Kontakte und Freundschaften standen beim Erntefest in Miroslawic, im polnischen Landkreis Walcz, im Mittelpunkt. Es war zum Ende des Sommers ein stimmungsvolles Treffen der Menschen auf beiden Seiten der Oder. Auch etliche Institutionen und Organsiationen nutzen das Fest zum grenzüberschreitenden Erfahrungsaustausch.

Gemeinsam mit Landrat Bogdan Wankiewicz gratulierte Amtsdirektor Detlef Krause den Landwirten für die gute Ernte, trotz des ausergewöhnlich trockenen Sommers. Bei Landrat  Wankiewicz bedankte er sich für die gute Zusammenarbeit und die vielen gemeinsamen Projekte.

Regionale Spezialitäten gab es für die Besucher des Erntesfestes an einem gemeinsamen Stand des BZU, des Bildungszentrums Uckermark. Lutz Schneider präsentierte Köstlichkeiten aus der regionalen Küche. Der Nationalpark-Chor Criewen sorgte mit seinem Auftritt für beste Stimmung und einen schönen musikalischen Rahmen. 

Das Erntefest in Miroslawic ist Teil des Projektes „Landkreis und Gemeinde Erntefest: Polnisch- deutsches Treffen mit Kultur in Mirosławiec“.  Dieses Projekt wird durch die Europäische Union aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung unterstützt (Fonds für kleine Projekte im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen in der Euroregion Pomerania).

Mit diesem Projekt soll die Zusammenarbeit zwischen deutschen und polnischen Partner in der Region gefördert und gestärkt werden. Ziel ist ein Miteinander der Menschen in der Region, ein reger kultureller Austausch über die Grenze hinweg und der Aufbau von Freundschaften. Das Erntefest in Miroslawic ist bestes Beispiel dafür, wie das beim gemeinsamen Feiern hervorragend gelingen kann. 

Dożynki w Mirosławcu

Niemiecko-polskie kontakty i przyjaźnie stały w centrum uwagi dożynek w Mirosławcu( Powiat Wałecki, Polska). Było to bardzo nastrojowe spotkanie na koniec lata, w którym wzięły udział osoby mieszkające po obu stronach Odry.  Także wiele organizacji i instytucji miało okazję wyminić się  doświadczeniami z niemieckimi gośćmi.

Dyrektor Urzędu Oder-Welse wspólnie ze Starostą Bogdanem Wankiewiczem pogratulował rolnikom plonów, które udały się,  mimo bardzo suchego lata. Pan Krause podziękował także staroście za trwającą od wielu lat współpracę oraz za wszystkie do tej pory zrealizowane wspólnie projekty. 

Przedstawiciele Wałcza i gmin należących do Urzedu Oder-Welse przygotowali stanowiska z regionalnymi specjałami. Stronę niemiecką reprezentował Pan Lutz Schneider z Bildungszentrum Uckermark.  A chór  z Criewen zadbał o oprawę muzyczną na scenie.

Dożynki w Mirosławcu odbyły sie w ramach projektu „Dożynki Powiatowo – Gminne: Polsko – niemieckie spotkanie z kulturą w Mirosławcu“ , dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Fundusz Małych Projektów Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)”

Projekt ten miał na celu wzmocnienie i wsparcie współpracy pomiędzy niemieckimi i polskimi partenrami, wspólne spędzenie czasu mieszkańców z regionu, poznanie kultury sąsiada i powstanie nowych przyjaźni i kontaktów.  Dożynki w Mirosławcu były doskonałym przykładem na to jak w trakcie wspólnego świętowania można zrealizować w/w cele.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.